Kurzy

Paliativní péče

Zatím není vypsán termín.

Úvod do paliativní péče v pobytových zařízeních pro SP a management

Rozsah: 8 hod, základní kurz
Kapacita: 20
Cena: 16000

Anotace

Primárním cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na toto citlivé téma, které v pobytové sociální službě nabývá stále více na významu.  Dále nabídne postupy a rady, jak k tomuto tématu přistupovat systémově.

Akreditace

A2021/0216-SP/PC/PP

Lektor

databaserocketlayers