Kurzy

Paliativní péče

Zatím není vypsán termín.

Škola provázení - Modul 1: Paliativní péče pro sociální pracovníky a management

Rozsah: 8 hod
Kapacita: 20
Cena: 18000
Místo konání: u objednatele

O škole provázení

Podle statistik umírá většina obyvatel ČR v institucích, nejméně v domácím prostředí.

Velmi často neumíráme ve zdravotnických zařízeních, ale v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Má-li být poskytovaná sociální služba pro seniory opravdu komplexní, je velmi důležité, aby byly všechny pečující osoby dostatečně vzdělávány i v této oblasti.

Škola provázení přistupuje k tématu umírání komplexně: 4 vzdělávací moduly pomáhají řešit koncepční práci managementu organizací i každodenní realitu sociálních pracovníků a pracovníků obslužné péče.

Objednat je lze jednotlivě, i jako celek. V případě objednání všech 4 modulů je možné sjednat slevu.

Modul 1 je určen pro management organizací a sociální pracovníky.

Anotace:

Umírání patří v řadě organizací sociálních služeb stále k tématům, o kterých se nemluví. Zákonná úprava toto téma upravuje systémově, neřeší však zdaleka všechny jeho aspekty - individuální a citlivý přístup k umírajícím, práci s blízkými osobami umírajících, vliv situace na ostatní klienty, psychohygienu zaměstnanců a další důležitá témata.

Kurs pro management pomáhá nastavit systémový přístup k paliativní péči s ohledem na specifika konkrétní organizace. V ideálním případě slouží jako základ pro vytvoření koncepce paliativní péče - zázemí a zajištění podpory a vzdělávání pro zaměstnance, kteří péči poskytují.

Zkušená lektorka s dlouhou praxí v oboru nabízí hluboký vhled do problematiky, praktické rady i tipy.

Akreditace

A2021/0216-SP/PC/PP

Lektor

Specializace:
Paliativní služby
PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

Ředitelka Domova u fontány. V pomáhajících profesích již 27 let. V roce 2016 oceněna jako "Manažerka roku v sociálních službách" a "Osobnost roku v sociálních službách".

databaserocketcrosslayers