Vzdělávací institut pro charitní praxi

Zakladatelem institutu je Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále DCH HK). Již od roku 2014 připravuje a realizuje vzdělávací akce různých forem pro Charity a jiné pomáhající organizace s cílem využít zahraniční „dobrou praxi“ a efektivně ji aplikovat v charitní práci u nás.

Naše poslání

Posláním institutu je především podpora managementu Charit, příp. jiných pomáhajících organizací, které pracují na základě křesťanských hodnot. Přinášíme inspiraci, napomáháme hodnotovému ukotvení zaměstnanců Charit, organizujeme mezinárodní semináře, akreditované kurzy, workshopy i konference.

Spolupracujeme s odborníky z České republiky, Slovenska a Německa, z akademického prostředí i každodenní charitní praxe.

Činnost institutu zajišťuje ředitelka, lektoři a členové správní a dozorčí rady.

Finanční prostředky na svoji činnost získává z účastnických poplatků za realizované vzdělávací akce a z prodeje svých vydaných publikací.

Naše témata

Institut se věnuje prioritně tématu křesťanských hodnot v charitní praxi, spiritualitě Charity, křesťanskému managementu kvality v Charitě, tj. tématům, které jsou v německém charitním prostředí diskutované a odborně zpracované.

Dlouholetá spolupráce s prof. Dr. theol.  Elisabeth Jünemann na systému etického programu podle Desatera DEKACERT® vyústila do tříletého mezinárodního projektu, v rámci kterého implementovalo systém DEKACERT® 28 Charit, proškolilo se 1168 pracovníků a bylo certifikovaných 10 lektorů systému DEKACERT®. V červnu 2022 projekt skončil a institut převzal podporu všech těchto organizací včetně dalšího rozvoje systému DEKACERT® v ČR. Etický program DEKACERT® se dotýká všech oblastí fungování Charity a otevírá další možnosti pro rozvoj služeb a vzájemnou inspiraci. Podporuje vedení Charity při aplikaci Kodexu Charity ČR do své praxe. V další činnosti se zaměří v spolupráci s autorkou systému DEKACERT® na certifikaci organizací, které systém implementovaly.

Čemu se věnujeme?

  • vzdělávání pracovníků a dobrovolníků působících v oblasti sociálních služeb
  • aplikace zahraničních zkušeností
  • pořádání akcí s cílem zvýšení společenského statutu pečujících pracovníků v charitní praxi
  • publikační a osvětové činnosti

Jsme výhradním partnerem autorky programu DEKACERT® prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann v ČR.

Aktivity společnosti navazují na úspěšný mezinárodní projekt Profesionální pečovatelé, který se realizoval v období od listopadu 2010 do února 2012. Do projektu byli zapojeni pracovníci Charit z České republiky, Slovenska a Německa. Náš institut tuto spolupráci dále rozvíjí.

Působení institutu na Slovensku

Podle našeho vzoru se aktuálně realizuje mezinárodní projekt na Slovensku a v spolupráci s institutem a autorkou prof. Elisabeth Jünemann se vzdělává 12 lektorů programu DEKACERT® pro slovenské Charity. V roce 2023 bude probíhat implementace systému DEKACERT® v slovenských charitních službách. Předpokládáme vzájemnou spolupráci a vzájemné sdílení zkušeností lektorů z Česka i Slovenska a výhledově i organizací.

Statutární zástupce, správní a dozorčí rada, lektoři a spolupracovníci

Specializace:
AEDLDekacertSpiritualita
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
statutární zástupce Vzdělávacího institutu pro charitní praxi

ředitelka Charity Přelouč

Specializace:
Charita
Ing. Anna Maclová
členka správní rady

ředitelka Diecézní charity Hradec Králové

Ing. Ester Danihelková
předsedkyně správní rady

zástupkyně ředitele pro věci ekonomické na CARITAS-VOŠs Olomouc

Ing. Jana Poláčková
členka správní rady

ředitelka FCH Dobruška

Mons. Mgr. Pavel Rousek
člen dozorčí rady

prezident Diecézní charity Hradec Králové

Mgr. Václav Hrček
člen dozorčí rady
Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann
Externí spolupracovník

autorka modelu DekaCert

Katolická vysoká škola Severní Porýní – Vestfálsko
vedoucí vědeckého institutu „DekaCert – etická certifikace podle Dekalogu“

Prof. Dr. Dr. Heinrich Pompey
Externí spolupracovník

Univerzita Freiburg, CMTF Univerzita Palackého Olomouc

Spolupracujeme na vzdělávání v oblasti duchovních potřeb klientů sociálních služeb, komunikace a křesťanského managementu kvality.

Prof. Monika Krohwinkel
Externí spolupracovník

Spolupracujeme na vzdělávání individuálního plánování péče podle modelu AEDL a také nového přepracovaného modelu ABEDL.

Naši lektoři

Specializace:
Kvalita
Mgr. Martin Bednář, PhD.,

Ředitel CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, člen správní rady mobilního hospice Nejste sami.

Specializace:
Rodina
Mgr. Pavel Šimon

Za sebou mám 12 let v sociálně aktivizační službě Šance pro rodinu. Aktivně pracuji s pěstounskými rodinami, věnuji se rodinné psychoterapii...

Specializace:
Dobrovolnictví
Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Dobrovolnictví je neodmyslitelnou součástí sociální práce; práce s dobrovolníky je důležitá kompetence sociálního pracovníka.

Jakub Žákavec

Lektor kurzu je bývalým ředitelem domova pro seniory, s bohatými zkušenostmi nejen v péči o seniory, ale i s využíváním AI v každodenním životě. Jeho nadhled a praktické zkušenosti Vám pomohou najít způsob, jak můžete AI využít ve vašem specifickém pracovním prostředí, pro zlepšení kvality života vašich klientů i zaměstnanců.

Specializace:
Spiritualita
doc. David Bouma, Ph.D.

Katedra systematické teologie a filosofie Univerzity Karlovy

Specializace:
Dekacert
Mgr. Zdislava Čepelková, DiS.
Královéhradecká diecéze, ČR

vedoucí poradny OCH Hradec Králové

Specializace:
Dekacert
Mgr. Alexandra Čubová
Ostravsko-opavská a Olomoucká diecéze

pracovnice Hospice Charity Ostrava

Specializace:
Spiritualita
ThLic. Jakub Doležel, ThD.

CMTF UPOL

Specializace:
Paliativní služby
PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA

Ředitelka Domova u fontány. V pomáhajících profesích již 27 let. V roce 2016 oceněna jako "Manažerka roku v sociálních službách" a "Osobnost roku v sociálních službách".

Specializace:
Dekacert
Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná
Královéhradecká diecéze, ČR

ředitelka OCH Dvůr Králové

Specializace:
Spiritualita
P. ThLIc.František Hylmar SJ

katolický kněz a jezuita, em. provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Specializace:
Spiritualita
Mgr. Helena Komínková

školitelka Zdravotnického institutu Brno

Specializace:
AEDLDekacertSpiritualita
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
ČR a Slovensko

ředitelka Charity Přelouč

Specializace:
Dekacert
Eva Kutišová
Českobudějovická diecéze

pracovnice Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí

Specializace:
Dekacert
Mgr. Eva Macková
Ostravsko-opavská diecéze

ředitelka Charity Malá Morávka

Specializace:
Charita
Ing. Anna Maclová

ředitelka Diecézní charity Hradec Králové

Specializace:
Dekacert
Ing. Danuše Martinková
Olomoucká a Ostravsko-opavská diecéze

ředitelka Charity Nový Hrozenkov

Specializace:
Dekacert
RNDr. Jiří Stejskal
Plzeňská diecéze

lektor

Specializace:
Dekacert
Mgr. Lucie Szotkowská
Ostravsko-opavská diecéze

ředitelka Charity Jablunkov

Specializace:
Dekacert
Mgr. Milena Tománková
Olomoucká arcidiecéze

ředitelka Charity Slavičín

Specializace:
Dekacert
ThLic. Michal Umlauf
Olomoucká arcidiecéze

lektor adaptačních kurzů pro nové zaměstnance

databaserocketcrosslayers