Projekt DEKACERT® v ČR

Model DEKACERT® zavádíme do každodenní praxe charitních organizací v ČR v rámci projektu, podporovaného nadací Renovabilis.

Během prvního roku (2019) se pod vedením autorky modelu DEKACERT®, prof. Dr. Elisabeth Jünemann, vyškolilo prvních 11 lektorů, a zavedení modelu DEKACERT® se následně začalo věnovat 28 přihlášených Charit.

V průběhu roku 2021 se do programu přidala i Slovenská republika.

Aktuálními partnery projektu jsou Diecézní katolická charita Hradec Králové, Arcidiecezni charita Olomouc, Diecézní charita Plzeň, Diecézní charita České Budějovice a Diecézní charita ostravsko-opavská.

Akreditované kurzy DEKACERT® naleznete zde

Jak probíhá implementace programu DEKACERT®

1

Projevený zájem

Dejte nám vědět, čím Vás model DEKACERT® oslovil: telefonicky, mailem, na osobní schůzce. Pokud se rozhodnete pro nasazení DEKACERT®u, již na první společné organizační schůzce by se měli sejít všichni zástupci vaší organizace, jejichž práci a plány to ovlivní.

2

První setkání s DEKACERT®em

V dalším kroku čeká vedoucí pracovníky vaší organizace akreditovaný kurs "Úvod do etického programu DEKACERT®" v rozsahu 8 hodin. Pochopení poslání programu a postupu jeho nasazení do každodenního pracovního života týmů výrazně včetně postupu jeho implementace.

3

DEKACERT® pro týmy

Akreditovaným kurzem "Etický program DEKACERT®pro týmy" v celkovém rozsahu 16 hodin by měli ideálně projít všichni zaměstnanci organizace. Kurs dává maximum prostoru pro otázky a diskuse k jednotlivým tématům. Velmi doporučujeme účast nejvyššího vedení organizace a všech vedoucích pracovníků, kteří prošli úvodním akreditovaným kurzem.

4

Formalizace

Akreditovaný kurz "DEKACERT pro manažery II" v rozsahu 8 hodin umožní zpracovat výstupy z DEKACERT® pro týmy do dokumentu, který bude navazovat na interní procesy organizace. Dbáme na dostatek prostoru pro otázky a diskuse.

5

Realizace nápadů

Společná realizace nápadů z proběhlých diskuzí. Reálné provázání modelu DEKACERT® s procesy organizace a jeho zavedení do každodenní pracovní praxe, případné úpravy komunikačních materiálů organizace.

6

Zhodnocení a zpětná vazba

Roční zhodnocení používání modelu DEKACERT® v praxi organizace. Zpětná vazba, konzultace, sdílení zkušeností a nápadů, aktualizace dokumentu.

7

Navazující vzdělávací programy

Etické řízení jako součást managementu kvality organizace: Kurzy Charita a Spiritualita (3x 8 hodin), plnění úkolů pro celé pracovní týmy.

Další možnosti

Certifikace celé organizace
Obnovení certifikace lektorů DEKACERT®
Další rozvoj certifikovaných lektorů DEKACERT®

databaserocketlayers