PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po odeslání přihlášky obdrží objednatel na emailovou adresu, uvedenou v přihlášce, potvrzující e-mailovou zprávu s výzvou pro platbu předem a potřebnými platebními údaji, minimálně v rozsahu:

Splatnost účastnického poplatku je 5 pracovních dnů. Místo na akci je garantováno teprve po obdržení platby. V případě, že účastník neuhradil účastnický poplatek a kapacita akce je naplněna, může organizátor akce jeho přihlášku zrušit a jeho místo uvolnit jinému účastníkovi.

Pokud účastník hradí více účastnických poplatků pod jedním variabilním symbolem, je povinen do poznámky uvést jména účastníků akce, za kterou poplatky hradí. V opačném případě nemůže organizátor akcí garantovat správné přiřazení plateb k účastnickým přihláškám.

Daňový doklad k platbě je vystaven následně, nejpozději v den konání akce. Daňový doklad zasíláme elektronickou poštou na adresu, uvedenou v přihlášce, ve formátu pdf.

STORNO PODMÍNKY

Odesláním přihlášky na akci souhlasíte s následujícími storno podmínkami:

ODHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Odhlášení z kurzu je možné pouze písemnou formou, prostřednictvím e-mailové adresy kurzy@charitni-institut.cz.

ZRUŠENÍ KURZU

databaserocketlayers