Kurzy

Paliativní péče

Zatím není vypsán termín.

Když končí životní cesta v pobytové službě - Jak mluvit o smrti a umírání

Rozsah: 8 hod, základní kurz
Kapacita: 20
Cena: 16000

Anotace

Primárním cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na toto citlivé téma způsobem, který jim umožní eliminovat případné obavy z tohoto tématu a prostor se k němu otevřeně vyjadřovat. Dílčími cíli kurzu je seznámení posluchačů s konceptem paliativní péče a doprovázení klientů v závěru života.

Akreditace

A2021/0211-SP/PC/PP

Lektor

databaserocketlayers