Kurzy

Etický program Dekacert

29. 02.

2024

Úvod do etického programu DEKACERT® pro manažery

Rozsah: 8 hod
Kapacita: 20
Místo konání: Hotel a školicí středisko Marianeum Máchova 7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Akreditovaný kurz MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin
Za účasti prezidenta CHČR, Mons. Pavla Posáda

Program

09:00: Registrace a přivítání účastníků
09:30 Úvodní slovo otce biskupa Mons. Pavla Posáda, prezidenta Charity ČR


1. BLOK (9:35 - 11:00)

DEKACERT® a jeho přínos pro Charitu

 • Očekávání, identita a integrita v Charitách
 • Duchovní versus etický program
 • Diskuze a otázky účastníků

Lektoři: Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, doc. David Bouma Ph.D., Mgr. Zdislava Čepelková


11:00 - 12:00 Coffee-break


2. BLOK (12:00 - 12:40)

Hodnota: Sváteční čas (hodnota č. 3)

 • Ukázkové zpracování hodnoty
 • Dobré příklady praxe aplikace hodnoty v Charitách
 • Práce ve skupinách

Lektor: Mgr. Lucie Szotkowská

Stručné představení hodnot č. 4 až 10

 • Požadavky DEKACERTU®
 • Příklady úspěšné implementace hodnot
 • Diskuze a otázky účastníků

Lektor: Ing. Danuše Martinková


12:40 - 13:30 Oběd


3. BLOK (13:30 -14:30)

Shrnutí a diskuze

 • Zhodnocení klíčových bodů z kurzu
 • Otevřená diskuse a dotazy účastníků
 • Možnost konzultací s lektorkami

Podobné kurzy

databaserocketlayers