Kurzy

Etický program Dekacert

31. 05.

2024

Standardy kvality sociálních služeb a etický program DEKACERT®

Rozsah: 8 hod
Kapacita: 20
Cena: 2900
Místo konání: Caritas – VOŠ, Vzdělávací středisko, Křížkovského 6, Olomouc

Anotace

Kurz se zaměřuje na implementaci etického programu DEKACERT® do vnitřních předpisů organizace a jeho propojení se standardy kvality sociálních služeb. V rámci kurzu bude věnována pozornost metodám, jak vhodně seznamovat nové
pracovníky s etickým programem DEKACERT®.

Během kurzu se zaměříme na různé způsoby monitorování dodržování přijatých principů v praxi. Kurz poskytne prostor pro sdílení vlastních zkušeností s programem DEKACERT® a diskusi o úspěších a výzvách jeho implementace.
Kurz je určen pro ředitele organizací, metodiky služeb, vedoucí a sociální pracovníky,
kteří chtějí implementovat DEKACERT do vnitřních předpisů a SQSS.

V ceně drobné občerstvení.
Čas konání 09:00 - 15:00

Lektor

Specializace:
Kvalita
Mgr. Martin Bednář, PhD.,

Ředitel CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, člen správní rady mobilního hospice Nejste sami.

Přihláška

Přihláška na kurz

Údaje účastníka kurzu

Tyto údaje potřebujeme pro vystavení osvědčení o absolvování kurzu.

Fakturační údaje

Pro vystavení faktury vyplňte údaje týkající se vaší společnosti.

databaserocketcrosslayers