Kurzy

Etický program Dekacert

Zatím není vypsán termín.

Úvod do Etického programu DEKACERT® pro management

Rozsah: 8 hodin, základní kurz
Kapacita: 20
Cena: 1200

Anotace

Kurz je určený managementu organizace (vedení organizace a vedoucím služeb), kteří zamýšlejí zavést etický program DEKACERT® do své praxe. Během kurzu se účastníci seznámí s výkladem etického programu DEKACERT® z pohledu managementu kvality a v návaznosti na základní dokumenty organizace jako jsou její stanovy, etický kodex apod. Účastníci si v závěru 1. části semináře vyberou jednu hodnotu, které se ve 2. části věnují detailně. 3. část je věnovaná tématu motivace týmů pro zavedení etického programu do své praxe a propojení DEKACERT®u se sebehodnocením služby. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí.

Kurz připravíme v spolupráci s vybranou jinou Charitou, která provozuje podobné služby a již pracuje podle programu DEKACERT®.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0235-SP/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

Lektor

Úvod do Etického programu DEKACERT® pro management

Podobné kurzy

databaserocketlayers