Spolupracovníci

Prof. Monika Krohwinkel
Externí spolupracovník

Spolupracujeme na vzdělávání individuálního plánování péče podle modelu AEDL a také nového přepracovaného modelu ABEDL.

Prof. Dr. Dr. Heinrich Pompey
Externí spolupracovník

Univerzita Freiburg, CMTF Univerzita Palackého Olomouc

Spolupracujeme na vzdělávání v oblasti duchovních potřeb klientů sociálních služeb, komunikace a křesťanského managementu kvality.

Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann
Externí spolupracovník

autorka modelu DekaCert

Katolická vysoká škola Severní Porýní – Vestfálsko
vedoucí vědeckého institutu „DekaCert – etická certifikace podle Dekalogu“

1
2
15
16
databaserocketlayers