Lidé

Prof. Monika Krohwinkel
Externí spolupracovník

Spolupracujeme na vzdělávání individuálního plánování péče podle modelu AEDL a také nového přepracovaného modelu ABEDL.

Prof. Dr. Dr. Heinrich Pompey
Externí spolupracovník

Univerzita Freiburg, CMTF Univerzita Palackého Olomouc

Spolupracujeme na vzdělávání v oblasti duchovních potřeb klientů sociálních služeb, komunikace a křesťanského managementu kvality.

Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann
Externí spolupracovník

autorka modelu DekaCert

Katolická vysoká škola Severní Porýní – Vestfálsko
vedoucí vědeckého institutu „DekaCert – etická certifikace podle Dekalogu“

Mgr. Václav Hrček
člen dozorčí rady
Mons. Mgr. Pavel Rousek
člen dozorčí rady

prezident Diecézní charity Hradec Králové

Ing. Jana Poláčková
členka správní rady

ředitelka FCH Dobruška

Ing. Ester Danihelková
předsedkyně správní rady

zástupkyně ředitele pro věci ekonomické na CARITAS-VOŠs Olomouc

Specializace:
Dekacert
ThLic. Michal Umlauf
člen dozorčí rady

lektor adaptačních kurzů pro nové zaměstnance

Specializace:
Dekacert
Mgr. Milena Tománková

ředitelka Charity Slavičín

Specializace:
Dekacert
Mgr. Lucie Szotkowská

ředitelka Charity Jablunkov

1
2
16
17
databaserocketlayers