Spiritualita

Specializace:
AEDLDekacertSpiritualita
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
statutární zástupce Vzdělávacího institutu pro charitní praxi

ředitelka Charity Přelouč

Specializace:
Spiritualita
Mgr. Helena Komínková

školitelka Zdravotnického institutu Brno

Specializace:
Spiritualita
P. ThLIc.František Hylmar SJ
SJ, český katolický kněz a jezuita, em. provinciál

katolický kněz a jezuita, em. provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Specializace:
Spiritualita
ThLic. Jakub Doležel, ThD.

CMTF UPOL

Specializace:
Spiritualita
doc. David Bouma, Ph.D.

Katedra systematické teologie a filosofie Univerzity Karlovy

1
2
15
16
databaserocketlayers