Dozorčí rada

Mgr. Václav Hrček
člen dozorčí rady
Mons. Mgr. Pavel Rousek
člen dozorčí rady

prezident Diecézní charity Hradec Králové

1
2
15
16
databaserocketlayers