Lidé

Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann

Externí spolupracovník

autorka modelu DekaCert

Katolická vysoká škola Severní Porýní – Vestfálsko
vedoucí vědeckého institutu „DekaCert – etická certifikace podle Dekalogu“

databaserocketlayers