Lidé

Prof. Dr. Dr. Heinrich Pompey

Externí spolupracovník

Univerzita Freiburg, CMTF Univerzita Palackého Olomouc

Spolupracujeme na vzdělávání v oblasti duchovních potřeb klientů sociálních služeb, komunikace a křesťanského managementu kvality.

databaserocketlayers