Lidé

Mgr. Martin Bednář, PhD.,

ředitel Caritas – VOŠ sociální Olomouc

Ředitel CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, člen správní rady mobilního hospice Nejste sami.

Šest let vykonával profesi sociálního pracovníka se zaměřením na problematiku občanů starých a zdravotně postižených, 12 let byl sociálním pracovníkem Sociálního domu ČČK. Specializuje se na sociální služby pro seniory a občany se zdravotním postižením a na kvalitu sociálních služeb obecně.

Od roku 2002 je inspektorem a konzultantem kvality sociálních služeb, účastnil se projektů tvorby a inovace standardů kvality, je členem katedry křesťanské sociální práce CMTF UP Olomouc, přednáší na vysokých školách. Má bohaté lektorské a konzultační zkušenosti, mj. byl školitelem ve všech bězích vzdělávání inspektorů kvality. Je členem řady odborných grémií, např. pracovní skupiny pro přípravu zákona o sociálních pracovnících, 13 let byl místopředsedou Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Trvale spolupracuje s celou řadou praktických pracovišť.

databaserocketlayers