Lidé

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Dobrovolnictví je neodmyslitelnou součástí sociální práce; práce s dobrovolníky je důležitá kompetence sociálního pracovníka.

více než 25 let se podílím na vzdělávání zejména sociálních pracovníků na univerzitách na Slovensku a v České republice. Usiluji se přispět k rozvoji profese a inovacím ve vzdělávání sociálních pracovníků. Šest let jsem byla předsedkyní Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR.

Sociální práce je fascinující a komplexní obor. Zajímá mě mnoho témat; asi nejvíce fenomén dobrovolnictví, školská sociální práce a sociální práce s rodinou. Dobrovolnictví je neodmyslitelnou součástí sociální práce; práce s dobrovolníky je důležitá kompetence sociálního pracovníka.

Věřím, že dobrovolníci jsou cenný zdroj pomoci, a proto je důležité, aby se jim dostávalo podpory a ocenění. I proto usiluji o to, aby vysoké školy systematicky podporovali dobrovolnictví. Iniciovala jsem  nebo spolupracovala při vzniku několika komunitních dobrovolnických center na Slovensku (Banská Bystrica, Prešov, Bratislava, Košice) a Dobrovolnického centra Univerzity Palackého.

databaserocketlayers