Kurzy

Rodina

13. 11.

2024

Sociální terapie rodin - SOTER II

Rozsah: 8 hod
Kapacita: 20
Cena: 2200
Místo konání: Nové Adalbertinum – sál Balbínka, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Kurz plynule navazuje na SOTER 1  (předpokládá jeho absolvování).

  • podává základní informace o metodě plánování SMART v rodině a důležitosti identifikací potřeb v rodině
  • zabývá se problematikou intervize a supervize a jejím významu pro profesionální práci
  • vysvětluje multidisciplinární spolupráci v kontextu prorodinné služby nebo projektu, upozorňuje na zákonné a metodické limity v předávání informací subjektů z různých rezortů,
  • objasňuje případové a rodinné konference jako jednu z ověřených metod spolupráce při řešení ohroženého dítěte

Okrajově se věnuje i možnosti odebrání dítěte a tranzitní péče v návaznosti na způsoby vyhodnocení ze SOTER 1 - zejména s ohledem na to, jak pracovat s podezřením

Začátek výuky: 9:00
Předpokládaný konec výuky: 15:30

Lektor

Specializace:
Rodina
Mgr. Pavel Šimon

Za sebou mám 12 let v sociálně aktivizační službě Šance pro rodinu. Aktivně pracuji s pěstounskými rodinami, věnuji se rodinné psychoterapii...

Přihláška

Přihláška na kurz

Údaje účastníka kurzu

Tyto údaje potřebujeme pro vystavení osvědčení o absolvování kurzu.

Fakturační údaje

Pro vystavení faktury vyplňte údaje týkající se vaší společnosti.

databaserocketcrosslayers