Kurzy

Spiritualita

Zatím není vypsán termín.

Sociální práce a spiritualita

Rozsah: 24 hodin, základní kurz
Kapacita: 15
Místo konání: Hradec Králové

Anotace

Kurz se věnuje tématu propojení sociální práce/sociálních služeb a spirituality. První den si účastníci kurzu hned v úvodu ujasní rozlišení spirituality od religiozity (osobní náboženské praxe). Dále se věnují tématu spirituálních potřeb, seznámí se s různými typy spirituálního posouzení včetně spirituálního sebeposouzení a také různým možnostem spirituálně orientovaných intervencí v sociálních službách. Prakticky si vyzkouší, který model spirituálního posouzení je vhodný pro jejich cílovou skupinu. Druhý a třetí den kurzu je věnovaný tématu integrace spirituality do organizace. Účastníci vytvoří v rámci skupinové práce návrh pojetí spirituality, zformulují hlavní zásady plynoucí z definice spirituality a definují základní postoje plynoucí ze zásad pro vlastní organizaci. Poslední den se věnuje reflexi zkušeností s definováním pojetí spirituality ve vlastní organizaci. Dále pak analýze dokumentace, propagace i infrastruktuře organizace z perspektivy pojetí spirituality v dané organizaci.

Akreditace

Číslo akreditace u MPSV: A2022/0236-SP/VP

Lektoři

ThLic. Jakub Doležel Th.D., Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, Mgr. Zdislava Čepelková DiS., Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná

Lektor

Specializace:
Spiritualita
ThLic. Jakub Doležel, ThD.

CMTF UPOL

databaserocketlayers