Anotace

Zjednodušení procesu plánování péče o seniory. Model ABEDL® je v německém prostředí péče o seniory hodně rozšířený pro svoji srozumitelnou strukturu. Skládá se z 13 oblastí - komunikace, pohyb, vitální funkce, péče o sebe, oblékání, vyměšování, jídlo a pití, odpočinek, být činný, prožívat vlastní sexualitu, bezpečné prostředí, sociální kontakty a vztahy, existenciální životní zkušenosti. Model vychází ze stejných zásad jako zákon 108/2006 Sb.

Pro klíčového pracovníka je tento model nástrojem, aby jeho proces individuálního plánování služby spolu s klientem byl komplexním. Účastníci kurzu dostanou k dispozici příručku ABEDL, kde má všech 13 oblastí předefinované možností zdrojů klienta, které mohou být během péče udržovány nebo rozvíjeny, dále možné problémy klienta, při řešení kterých potřebuje pomoc a podporou, předdefinované cíle péče, co by klient mohl chtít změnit, jakou potřebu naplnit a opatření v rámci poskytované služby.

Tato příručka pro klíčové pracovníky vznikla v rámci mezinárodního projektu Profesionální pečovatelé s podporou ESF EU v spolupráci s autorkou modelu prof. Monikou Krohwinkel a její certifikovanou konzultantkou Susanne Rieckmann, se kterými jsme aktivně spolupracovali.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2021/1149-SP/PC/PP/VP

 

Anotace:

Seminář je určený především pro nové zaměstnance Charit celé diecéze. Seznámí účastníky s historií, činností, cíli a posláním Charity jako významného poskytovatele sociálních služeb. Představí rozmanitost projektů a zařízení Charity na území Královéhradecké diecéze, která svou rozlohou zasahuje do šesti krajů České republiky. Stručně představí standardy kvality sociálních služeb jako jednu ze zásadních podmínek zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Poukáže na nutnost celostní péče o uživatele služby, a to jak po stránce tělesné, duševní, tak i duchovní. Seznámí účastníky s projektem dobrovolnictví jako součástí péče o uživatele sociální služby.

Na kurz bude přizván prezident DCH.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2019/0421-SP/PC/PP/VP

databaserocketlayers