Anotace

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na potřebu zapojení se rodin do procesu poskytování péče v pobytové službě i v závěru života uživatele. Dále na metody a formy spolupráce s rodinou, na podporu a poradenství pro rodiny umírajících uživatelů, ale i připravenosti pracovníků na skutečnost, že rodina spolupracovat nechce, nebo naopak na to, že rodina bude mít požadavky, které způsobí poskytovatelům etická dilemata.

Akreditace

A2021/0215-SP/PC/PP

Anotace

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na celkovou změnu přístupu při plánování osobního plánu uživatele (individuální plán péče a ošetřovatelský plán péče) v čase, kdy je, nebo by měla být i lékařem, indikována paliativní péče. Důraz je zde kladen na ještě větší potřebu pravidelné a častější spolupráce multidisciplinárního týmu.

Akreditace

A2021/0217-SP/PC/PP

Anotace

Primárním cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na toto citlivé téma způsobem, který jim umožní eliminovat případné obavy z tohoto tématu a prostor se k němu otevřeně vyjadřovat. Dílčími cíli kurzu je seznámení posluchačů s konceptem paliativní péče a doprovázení klientů v závěru života.

Akreditace

A2021/0211-SP/PC/PP

Anotace

Primárním cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na toto citlivé téma, které v pobytové sociální službě nabývá stále více na významu.  Dále nabídne postupy a rady, jak k tomuto tématu přistupovat systémově.

Akreditace

A2021/0216-SP/PC/PP

databaserocketlayers