O škole provázení

Podle statistik umírá většina obyvatel ČR v institucích, nejméně v domácím prostředí.

Velmi často neumíráme ve zdravotnických zařízeních, ale v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Má-li být poskytovaná sociální služba pro seniory opravdu komplexní, je velmi důležité, aby byly všechny pečující osoby dostatečně vzdělávány i v této oblasti.

Škola provázení přistupuje k tématu umírání komplexně: 4 vzdělávací moduly pomáhají řešit koncepční práci managementu organizací i každodenní realitu sociálních pracovníků a pracovníků obslužné péče.

Objednat je lze jednotlivě, i jako celek. V případě objednání všech 4 modulů je možné sjednat slevu.

Modul 4 je určen pro sociální pracovníky a pracovníky obslužné péče.

Anotace

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na potřebu zapojení rodin do procesu poskytování péče v pobytové službě v závěru života uživatele; metody a formy komunikace a spolupráce s rodinou; podporu a poradenství pro rodiny umírajících uživatelů. Věnujeme se i optimálnímu přístupu k situaci, kdy rodina spolupracovat nechce, a nebo na zařízení klade požadavky, které vyvolávají etická dilemata.

Zkušená lektorka s dlouhou praxí v oboru nabízí hluboký vhled do problematiky, praktické rady i tipy.

Akreditace

A2021/0215-SP/PC/PP

O škole provázení

Podle statistik umírá většina obyvatel ČR v institucích, nejméně v domácím prostředí.

Velmi často neumíráme ve zdravotnických zařízeních, ale v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Má-li být poskytovaná sociální služba pro seniory opravdu komplexní, je velmi důležité, aby byly všechny pečující osoby dostatečně vzdělávány i v této oblasti.

Škola provázení přistupuje k tématu umírání komplexně: 4 vzdělávací moduly pomáhají řešit koncepční práci managementu organizací i každodenní realitu sociálních pracovníků a pracovníků obslužné péče.

Objednat je lze jednotlivě, i jako celek. V případě objednání všech 4 modulů je možné sjednat slevu.

Modul 3 je určen primárně pro sociální pracovníky.

Anotace

Cílem kurzu je nabídnout optimální přístup k individuálnímu a ošetřovatelskému plánu péče o klienta v čase, kdy je indikována paliativní péče. Důraz je kladen na co nejkvalitnější život a naplňování potřeb umírajícího, ale i na důstojné a bezbolestné umírání. Upozorňujeme na nové možnosti, která legislativně rámují přání umírajícího v případě, že již není s ohledem na svůj zdravotní stav schopen svá přání formulovat. Součástí semináře jsou i informace o potřebách, pramenících např. z náboženského vyznání umírajícího, potřebách a využití rituálů.

Zkušená lektorka s dlouhou praxí v oboru nabízí hluboký vhled do problematiky, praktické rady i tipy.

Akreditace

A2021/0217-SP/PC/PP

O škole provázení

Podle statistik umírá většina obyvatel ČR v institucích, nejméně v domácím prostředí.

Velmi často neumíráme ve zdravotnických zařízeních, ale v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Má-li být poskytovaná sociální služba pro seniory opravdu komplexní, je tedy velmi důležité, aby byly všechny pečující osoby dostatečně vzdělávány i v této oblasti.

Škola provázení přistupuje k tématu umírání komplexně: 4 vzdělávací moduly pomáhají řešit koncepční práci managementu organizací i každodenní realitu sociálních pracovníků a pracovníků obslužné péče.

Objednat je lze jednotlivě, i jako celek. V případě objednání všech 4 modulů je možné sjednat slevu.

Modul 2 je určen zejména pro pracovníky obslužné péče, ale zdaleka nejen pro ně.

Anotace modulu 2

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům otevřený prostor k vyjádření jejich postojů, strachů a obav a nalezení optimálního postoje pro doprovázení klientů v závěru jejich života. Dalším cílem je seznámení s konceptem paliativní péče v daném zařízení (koncept, připravený v modulu 1).

Zkušená lektorka s dlouhou praxí v oboru nabízí hluboký vhled do problematiky, praktické rady i tipy.

Akreditace

A2021/0211-SP/PC/PP

O škole provázení

Podle statistik umírá většina obyvatel ČR v institucích, nejméně v domácím prostředí.

Velmi často neumíráme ve zdravotnických zařízeních, ale v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Má-li být poskytovaná sociální služba pro seniory opravdu komplexní, je velmi důležité, aby byly všechny pečující osoby dostatečně vzdělávány i v této oblasti.

Škola provázení přistupuje k tématu umírání komplexně: 4 vzdělávací moduly pomáhají řešit koncepční práci managementu organizací i každodenní realitu sociálních pracovníků a pracovníků obslužné péče.

Objednat je lze jednotlivě, i jako celek. V případě objednání všech 4 modulů je možné sjednat slevu.

Modul 1 je určen pro management organizací a sociální pracovníky.

Anotace:

Umírání patří v řadě organizací sociálních služeb stále k tématům, o kterých se nemluví. Zákonná úprava toto téma upravuje systémově, neřeší však zdaleka všechny jeho aspekty - individuální a citlivý přístup k umírajícím, práci s blízkými osobami umírajících, vliv situace na ostatní klienty, psychohygienu zaměstnanců a další důležitá témata.

Kurs pro management pomáhá nastavit systémový přístup k paliativní péči s ohledem na specifika konkrétní organizace. V ideálním případě slouží jako základ pro vytvoření koncepce paliativní péče - zázemí a zajištění podpory a vzdělávání pro zaměstnance, kteří péči poskytují.

Zkušená lektorka s dlouhou praxí v oboru nabízí hluboký vhled do problematiky, praktické rady i tipy.

Akreditace

A2021/0216-SP/PC/PP

databaserocketlayers