Cíl semináře

Seznámit účastníky s tím, jak lze etický program DEKACERT promítnout do vnitřních předpisů organizace v souladu se standardy kvality sociálních služeb, jak s ním seznamovat pracovníky, a to i v zařízeních, která se dosud s tímto programem neseznámila, jak monitorovat, zda přijaté principy dodržují v praxi.

Bude příležitost pro sdílení vlastních zkušeností s programem DEKACERT®, co se v praxi osvědčilo a co nikoliv.

V ceně semináře je drobné občerstvení.

Akreditovaný kurz MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin
Za účasti prezidenta CHČR, Mons. Pavla Posáda

Program

09:00: Registrace a přivítání účastníků
09:30 Úvodní slovo otce biskupa Mons. Pavla Posáda, prezidenta Charity ČR


1. BLOK (9:35 - 11:00)

DEKACERT® a jeho přínos pro Charitu

Lektoři: Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, doc. David Bouma Ph.D., Mgr. Zdislava Čepelková


11:00 - 12:00 Coffee-break


2. BLOK (12:00 - 12:40)

Hodnota: Sváteční čas (hodnota č. 3)

Lektor: Mgr. Lucie Szotkowská

Stručné představení hodnot č. 4 až 10

Lektor: Ing. Danuše Martinková


12:40 - 13:30 Oběd


3. BLOK (13:30 -14:30)

Shrnutí a diskuze

Anotace

Kurz je určený novým pracovníkům organizací, kde již s etickým programem DEKACERT® pracují. Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr zpracují příklady pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0233-SP/PC/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

Anotace

Seminář je určený pro vedení organizací, kde probíhá proces implementace etického programu DEKACERT® do praxe a pracovníci absolvovali akreditovaný základní seminář Etický program DEKACERT®. Vedoucí pracovníci si prohloubí znalosti v oblasti aplikace jednotlivých hodnot do praxe. V rámci diskuzí hledají další možnosti uplatnění hodnot v rámci svého týmu i v přímé práci s klienty. Během semináře postupně definují 2-3 organizačně - etická kritéria, které naplňování dané hodnoty v jejich praxi vystihují. Jejich vyhodnocení zapracují do systému sebehodnocení služby v rámci naplňování standardu kvality SS č. 15.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0232-SP/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

Anotace

Jedná se o kurz rozložený do tří dnů a určený pro celé týmy služeb, kteří se rozhodli implementovat Etický program DEKACERT® do své praxe. DEKACERT® je etickým programem pro organizace. Deset hodnot, které se v rámci DEKACERT®u diskutují, jsou vybrány podle Desatera. Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na exegetický výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr navrhují 2-3 kritéria pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0234-SP/PC/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

Anotace

Kurz je určený managementu organizace (vedení organizace a vedoucím služeb), kteří zamýšlejí zavést etický program DEKACERT® do své praxe. Během kurzu se účastníci seznámí s výkladem etického programu DEKACERT® z pohledu managementu kvality a v návaznosti na základní dokumenty organizace jako jsou její stanovy, etický kodex apod. Účastníci si v závěru 1. části semináře vyberou jednu hodnotu, které se ve 2. části věnují detailně. 3. část je věnovaná tématu motivace týmů pro zavedení etického programu do své praxe a propojení DEKACERT®u se sebehodnocením služby. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí.

Kurz připravíme v spolupráci s vybranou jinou Charitou, která provozuje podobné služby a již pracuje podle programu DEKACERT®.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0235-SP/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

databaserocketlayers