Bylo to milé setkání zaměstnanců. Při diskusích si ujasnili hodnoty a sdíleli zkušenosti. Příjemné bylo tvoření obrázků ve skupinách.
Uvítala bych workshop na téma k některým hodnotám a standardům kvality.

Co nám Dekacert přinesl? - poznání, že jeho hodnotami v podstatě žijeme jak v práci, tak i doma, jen jsme je takto nedokázali pojmenovat. Také užší spolupráci napříč našimi sociálními službami a věkovými kategoriemi zaměstnanců.
Jaká forma spolupráce a podpory by byla zajímavá? - když jsme o této otázce diskutovali, přišla by nám nejefektivnější on-line diskuse 5x za rok 1,5 hodiny, touto formou může pracovat více lidí bez dalších nákladů.

Program Dekacert nám v Charitě Vyškov pomohl některé hodnoty pojmenovat a především povzbudit naše pracovníky. Zjistili jsme, že hodnoty, jak jsou definovány programem Dekacert, jsou nám přirozeně vlastní a nehledě na to, zda někdo je či není věřící, tyto hodnoty zcela běžně intuitivně zastává. Účast v programu tak pro nás byla potvrzením dobré práce a zároveň impulzem, abychom na udržení této dobré praxe i nadále pracovali.
Zajímavý by pro nás byl workshop k některým hodnotám ve vazbě na standardy kvality, případně společné sdílení nápadů a dobré praxe na úrovni vedení.

Po pondělním jednání s mými vedoucími ve službách, rád bych se tento rok zaměřil na přepracování prvotních výsledků u těch služeb, kde školení v rámci Dekacertu proběhlo a měli je zpracované.
Domluvili jsme se, že zpracování by bylo i vyvěšeno u každé služby v jejich prostorách a pak bychom se i poradili, jak uchopit další podporu/kurzy/implementaci/zažití/doplňkové šetření v Charitě České Budějovice pro stávající zaměstnance a i pro nově příchozí.
Rád bych měl i pro zaměstnance možnost nabídky kurzů a lektorů v delším časovém horizontu tak, abychom mohli případně zareagovat i ve spolupráci s ostatními řediteli a ředitelkami.

Program nám přinesl uvědomění si naší práce a pojmenování křesťanských hodnot, které  se pak přenášejí do týmu, tak i ke klientům.
Věříme, že nám program  pomůže k nasměrování pro budoucí rozvoj organizace
Pro další spolupráci bychom uvítali např. 1xročně setkání se zástupci Charit kde pracují s programem - sdílení zkušeností a rozvoj programu Dekacert.

DEKACERT pro nás byl příjemným zastavením, zastavením v každodenním běhu, kdy jsme mohli reflektovat naši práci z pohledu etických hodnot vycházejících z desatera.
Revizi budeme dělat nyní během října. Dříve jsme se k tomu nedostali.

Co se další formy spolupráce týče…
Určitě budu ráda za návrhy další práce s dokumenty.
Do budoucna by mne zajímala DEKACERT pro NZDM.
Ráda bych DEKACERTem provedla nově vznikající službu – sociální rehabilitaci pro osoby v krizi. Jedná se pouze o jednu kolegyni. Pokud by někde probíhalo školení v tomto typu služby, ráda bych ji tam vyslala.

databaserocketlayers