Kurzy

Standardy kvality

Zatím není vypsán termín.

Úvod do principů a standardů činnosti Charity a jejich aktuální vývoj v sociálních, zdravotních a humanitárních službách

Rozsah: 8 hodin, základní kurz
Kapacita: 20

Anotace:

Seminář je určený především pro nové zaměstnance Charit celé diecéze. Seznámí účastníky s historií, činností, cíli a posláním Charity jako významného poskytovatele sociálních služeb. Představí rozmanitost projektů a zařízení Charity na území Královéhradecké diecéze, která svou rozlohou zasahuje do šesti krajů České republiky. Stručně představí standardy kvality sociálních služeb jako jednu ze zásadních podmínek zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Poukáže na nutnost celostní péče o uživatele služby, a to jak po stránce tělesné, duševní, tak i duchovní. Seznámí účastníky s projektem dobrovolnictví jako součástí péče o uživatele sociální služby.

Na kurz bude přizván prezident DCH.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2019/0421-SP/PC/PP/VP

Lektor

Specializace:
Charita
Ing. Anna Maclová

ředitelka Diecézní charity Hradec Králové

Podobné kurzy

databaserocketlayers