Kurzy

Dobrovolnictví

23. 05.

- 12. 09.

2024

DOBRO AKADEMIE

Rozsah: 68 hodin
Kapacita: 30
Cena: 8800
Místo konání: více míst

DOBRO AKADEMIE reaguje na průzkum, provedený na podzim 2023 mezi koordinátory dobrovolníků z České republiky a Slovenska. Sestavili jsme vzdělávací program, který zahrnuje všechno, po čem jste volali. Mimo přednášek a prezentací odborníků je nedílnou součástí i významný blok, věnovaný vzájemné inspiraci a sdílení dobré praxe.

Akademie zahrnuje 4 vzdělávací moduly, rozložené do dvou let. Každý z nich představuje 16 hodin výuky, celkem tedy 68 hodin. Na jejím konci čeká na účastníky certifikát o absolvování Akademie.

Akademii zahájí Ing. Pavel Šotola, krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pardubického kraje a zástupce biskupství královéhradeckého, a Mons. Jan Paseka, generální vikář  královéhradecké diecéze.


JEDNOTLIVÉ MODULY AKADEMIE

MODUL 1 - Nástroje v oblasti řízení dobrovolníků
23. 05. 2024 - 24.05.2024
Pardubice, Krajský úřad, Komenského nám. sál J. Kašparů

MODUL 2 - Péče o dobrovolníky
10. 09. 2024 - 11.09.2024
Praha 4 - Chodov, budova T-Mobile

MODUL 3 - Management a marketing dobrovolnictví
22.5.2025 - 23.5.2025
Olomouc (centrum)

MODUL 4 - Rozvoj komunitního dobrovolnictví
11.09.2025 - 12.09.2025
Praha - Holešovice, Hotel Absolutum


Přihlášky:

Přihlášky přijímáme na celou akademii najednou (není možné se přihlásit jen na jeden samostatný modul).

Cena a platební podmínky:

Účastnické místo je rezervováno po připsání úhrady na náš účet. Platební podmínky zašleme e-mailem po odeslání přihlášky na Akademii. Platbu je možné provést najednou, nebo ve 4 platbách, vždy nejpozději 3 pracovní dny před začátkem každého modulu. Neuhrazení platby automaticky ruší přihlášku na celou Akademii.

Cena jednoho Vzdělávacího modulu je 2900 Kč.
Při platbě předem je cena za celou Akademii (zahrnuje všechny 4 moduly) 8800 Kč.
Storno přihlášky je možné maximálně 5 dní před začátkem prvního modulu.
Při stornu vracíme 70% z uhrazené částky.

V rámci Akademie nezajišťujeme ubytování ani stravování účastníků.
K dispozici bude drobné občerstvení a nealkoholické nápoje.


JEDNOTLIVÉ MODULY A JEJICH OBSAH

MODUL 1 - Nástroje v oblasti řízení dobrovolníků
23. 05. 2024 - 24.05.2024
Pardubice, Krajský úřad, Komenského nám. sál J. Kašparů

 • Prezentace projektu a koncepce vzdělávání v oblasti řízení dobrovolníků
 • Specifika dobrovolnictví v Charitě ČR
 • Prezentace jednotlivých účastníků (zkušenosti s dobrovolnictví a řízením dobrovolníků)
 • Znaky kvalitního dobrovolnického programu
 • Etapy dobrovolnického programu: role a úlohy koordinátora
 • Způsoby hodnocení kvality dobrovolnického programu
 • Vstupní pohovor s dobrovolníky – jak efektivně vést vstupní pohovor?
 • Profil dobrovolníka a popis dobrovolnické příležitosti
 • Etický kodex pro dobrovolníky
 • Reflektování etických otázek a dilemat v práci koordinátora dobrovolníků
 • Jak vytvořit manuál/příručku pro dobrovolníka?

MODUL 2 - Péče o dobrovolníky
10. 09. 2024 - 11.09.2024
Praha 4 - Chodov, budova T-Mobile

 • Dobrovolnictví jako volnočasová aktivita a/nebo cesta osobního a profesního růstu
 • Péče o dobrovolníky nebo životní pohoda dobrovolníků
 • Vytváření a budování komunity
 • Spolupráce zaměstnanců s dobrovolníky
 • Supervize pro dobrovolníky
 • Motivace dobrovolníků aneb Jak si udržet dobrovolníka?
 • Benefity pro dobrovolníky
 • Oceňování dobrovolníků
 • Jak připravit pro dobrovolníky kvalitní vzdělávání?

MODUL 3 - Management a marketing dobrovolnictví
22.5.2025 - 23.5.2025
Olomouc (centrum)

 • Dobrovolnictví jako volnočasová aktivita a/nebo cesta osobního a profesního růstu
 • Péče o dobrovolníky nebo životní pohoda dobrovolníků
 • Vytváření a budování komunity
 • Spolupráce zaměstnanců s dobrovolníky
 • Supervize pro dobrovolníky
 • Motivace dobrovolníků aneb Jak si udržet dobrovolníka?
 • Benefity pro dobrovolníky
 • Oceňování dobrovolníků
 • Jak připravit pro dobrovolníky kvalitní vzdělávání?

MODUL 4 - Rozvoj komunitního dobrovolnictví
11.09.2025 - 12.09.2025
Praha - Holešovice, Hotel Absolutum

 • Vytváření a rozvoj partnerství – spolupráce se samosprávou a podnikatelským sektorem
 • Spolupráce se školami/výchova k dobrovolnictví
 • Firemní/korporátní dobrovolnictví
 • Síťování dobrovolnických organizací
 • Komunitní dobrovolnictví
 • Role dobrovolnických center a střešních organizací/platforem
 • Hodnocení dobrovolnických programů
 • Hodnocení přínosů a dopadů dobrovolnických programů

Lektor

DOBRO AKADEMIE
Specializace:
Dobrovolnictví
Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Dobrovolnictví je neodmyslitelnou součástí sociální práce; práce s dobrovolníky je důležitá kompetence sociálního pracovníka.

Podobné kurzy

databaserocketcrosslayers