DOBRO AKADEMIE reaguje na průzkum, provedený na podzim 2023 mezi koordinátory dobrovolníků z České republiky a Slovenska. Sestavili jsme vzdělávací program, který zahrnuje všechno, po čem jste volali. Mimo přednášek a prezentací odborníků je nedílnou součástí i významný blok, věnovaný vzájemné inspiraci a sdílení dobré praxe.

Akademie zahrnuje 4 vzdělávací moduly, rozložené do dvou let. Každý z nich představuje 16 hodin výuky, celkem tedy 68 hodin. Na jejím konci čeká na účastníky certifikát o absolvování Akademie.

Akademii zahájí Ing. Pavel Šotola, krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pardubického kraje a zástupce biskupství královéhradeckého, a Mons. Jan Paseka, generální vikář  královéhradecké diecéze.


JEDNOTLIVÉ MODULY AKADEMIE

MODUL 1 - Nástroje v oblasti řízení dobrovolníků
23. 05. 2024 - 24.05.2024
Pardubice, Krajský úřad, Komenského nám. sál J. Kašparů

MODUL 2 - Péče o dobrovolníky
10. 09. 2024 - 11.09.2024
Praha 4 - Chodov, budova T-Mobile

MODUL 3 - Management a marketing dobrovolnictví
22.5.2025 - 23.5.2025
Olomouc (centrum)

MODUL 4 - Rozvoj komunitního dobrovolnictví
11.09.2025 - 12.09.2025
Praha - Holešovice, Hotel Absolutum


Přihlášky:

Přihlášky přijímáme na celou akademii najednou (není možné se přihlásit jen na jeden samostatný modul).

Cena a platební podmínky:

Účastnické místo je rezervováno po připsání úhrady na náš účet. Platební podmínky zašleme e-mailem po odeslání přihlášky na Akademii. Platbu je možné provést najednou, nebo ve 4 platbách, vždy nejpozději 3 pracovní dny před začátkem každého modulu. Neuhrazení platby automaticky ruší přihlášku na celou Akademii.

Cena jednoho Vzdělávacího modulu je 2900 Kč.
Při platbě předem je cena za celou Akademii (zahrnuje všechny 4 moduly) 8800 Kč.
Storno přihlášky je možné maximálně 5 dní před začátkem prvního modulu.
Při stornu vracíme 70% z uhrazené částky.

V rámci Akademie nezajišťujeme ubytování ani stravování účastníků.
K dispozici bude drobné občerstvení a nealkoholické nápoje.


JEDNOTLIVÉ MODULY A JEJICH OBSAH

MODUL 1 - Nástroje v oblasti řízení dobrovolníků
23. 05. 2024 - 24.05.2024
Pardubice, Krajský úřad, Komenského nám. sál J. Kašparů

MODUL 2 - Péče o dobrovolníky
10. 09. 2024 - 11.09.2024
Praha 4 - Chodov, budova T-Mobile

MODUL 3 - Management a marketing dobrovolnictví
22.5.2025 - 23.5.2025
Olomouc (centrum)

MODUL 4 - Rozvoj komunitního dobrovolnictví
11.09.2025 - 12.09.2025
Praha - Holešovice, Hotel Absolutum

Cíl semináře

Seznámit účastníky s tím, jak lze etický program DEKACERT promítnout do vnitřních předpisů organizace v souladu se standardy kvality sociálních služeb, jak s ním seznamovat pracovníky, a to i v zařízeních, která se dosud s tímto programem neseznámila, jak monitorovat, zda přijaté principy dodržují v praxi.

Bude příležitost pro sdílení vlastních zkušeností s programem DEKACERT®, co se v praxi osvědčilo a co nikoliv.

V ceně semináře je drobné občerstvení.

Akreditovaný kurz MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin
Za účasti prezidenta CHČR, Mons. Pavla Posáda

Program

09:00: Registrace a přivítání účastníků
09:30 Úvodní slovo otce biskupa Mons. Pavla Posáda, prezidenta Charity ČR


1. BLOK (9:35 - 11:00)

DEKACERT® a jeho přínos pro Charitu

Lektoři: Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, doc. David Bouma Ph.D., Mgr. Zdislava Čepelková


11:00 - 12:00 Coffee-break


2. BLOK (12:00 - 12:40)

Hodnota: Sváteční čas (hodnota č. 3)

Lektor: Mgr. Lucie Szotkowská

Stručné představení hodnot č. 4 až 10

Lektor: Ing. Danuše Martinková


12:40 - 13:30 Oběd


3. BLOK (13:30 -14:30)

Shrnutí a diskuze

Prezentace je určena pro zaměstnance Charit.
Pro všechny, kdo vyplnili zaslaný dotazník, je účast bezplatná.
Odkaz na prezentaci zašleme přihlášeným elektronickou poštou.

Těšíme se na vás!
Tým Vzdělávacího institutu pro charitní praxi

Anotace kurzu

Nová akreditace upravena podle připomínek účastníků předešlých kurzů.  Kurz je vhodný i jako teambuildingová akce v krásném prostředí.

Pečující osoba, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník (dále jen PSS + SP), která si neuvědomuje své vlastní duchovní potřeby, své vlastní niterné bolesti a nerozumí jim, nemůže klientům, o které pečuje, mnoho pomoci.

Kurz zakládá nebo prohlubuje kompetenci pečujících PSS a SP v oblasti duchovních potřeb nejen svých vlastních, ale především klientů. Měl by pomoci pochopit základní sebepoznání všem pracovníkům v sociální péči, kteří mají o tuto problematiku zájem, ale současně si nejsou úplně jistí, zda ji vnímají správně. Jakmile totiž klient rozpozná, že pečující jeho duchovnímu stavu a duchovním potřebám nerozumí, stáhne se, změní téma rozhovoru, mlčí. Takto prožitá negativní zkušenost ho může na dlouhou dobu negativně ovlivnit.

Hlavním cílem tohoto kurzu je tedy sebepoznání, jako nezbytná cesta k pomoci druhým. Pomoci pečujícím stát se vnímavými k náznakům, slovům mezi řádky, mlčením, kterými nás mnohdy naši klienti upozorňují, že potřebují v oblasti svých duchovních potřeb pomoci, že hledají lásku, porozumění, odpuštění, klid a naději.

Začátek výuky první den: 9:30
Konec výuky poslední den: 15:00

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/1293-SP/PC/VP

Poznámky

Stravu a ubytování zajistíme, hradí se zvlášť.

Při vyšším počtu účastníků z jedné organizace je možná sleva.

Anotace kurzu

Nová akreditace upravena podle připomínek účastníků předešlých kurzů.  Kurz je vhodný i jako teambuildingová akce v krásném prostředí.

Pečující osoba, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník (dále jen PSS + SP), která si neuvědomuje své vlastní duchovní potřeby, své vlastní niterné bolesti a nerozumí jim, nemůže klientům, o které pečuje, mnoho pomoci.

Kurz zakládá nebo prohlubuje určitou kompetenci pečujících PSS a SP v oblasti duchovních potřeb nejen svých vlastních, ale především klientů. Měl by pomoci pochopit základní sebepoznání všem pracovníkům v sociální péči, kteří mají o tuto problematiku zájem, ale současně si nejsou úplně jistí, zda ji vnímají správně. Jakmile totiž klient rozpozná, že pečující jeho duchovnímu stavu a duchovním potřebám nerozumí, stáhne se, změní téma rozhovoru, mlčí. Takto prožitá negativní zkušenost ho může na dlouhou dobu negativně ovlivnit.

Hlavním cílem tohoto kurzu je tedy sebepoznání, jako nezbytná cesta k pomoci druhým. Pomoci pečujícím stát se vnímavými k náznakům, slovům mezi řádky, mlčením, kterými nás mnohdy naši klienti upozorňují, že potřebují v oblasti svých duchovních potřeb pomoci, že hledají lásku, porozumění, odpuštění, klid a naději.

Začátek výuky první den: 9:30
Konec výuky poslední den: 15:00

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/1293-SP/PC/VP

Poznámky

Stravu a ubytování zajistíme, hradí se zvlášť.

Při vyšším počtu účastníků z jedné organizace je možná sleva.

Kurz plynule navazuje na SOTER 1  (předpokládá jeho absolvování).

Okrajově se věnuje i možnosti odebrání dítěte a tranzitní péče v návaznosti na způsoby vyhodnocení ze SOTER 1 - zejména s ohledem na to, jak pracovat s podezřením

Začátek výuky: 9:00
Předpokládaný konec výuky: 15:30

Kurz plynule navazuje na SOTER 1  (předpokládá jeho absolvování).

Okrajově se věnuje i možnosti odebrání dítěte a tranzitní péče v návaznosti na způsoby vyhodnocení ze SOTER 1 - zejména s ohledem na to, jak pracovat s podezřením

Začátek výuky: 9:00
Předpokládaný konec výuky: 15:30

Kurz je úvodem do sociální práce s rodinou.

Seznamuje se zákonným, vymezení práce v rodině včetně základních činností sociální služby ; zopakuje obecné pojmy v a zkratky v prorodinné problematice. Součástí je i úvod do vyhodnocení potřeb rodiny i dítěte a využití zdrojů jednotlivých členů rodiny jako hybné síla ke zlepšení situace rodiny jako systému.

Absolvent kurzu získá lepší přehled, odborné a zákonné znalosti, schopnosti a dovednosti při práci s rodinou. V praxi díky nim využije schopnost vedení rozhovoru a vyhodnocení situace (odlišné při práci s jednotlivcem a při práci s rodinou), naučí se vytvořit jednoduchý záznam rodinné kazuistiky pomocí rodinné mapy

Kurs je velmi vhodný pro terénní i ambulantní práci - všude tam, kde se pracuje přímo s lidmi.

Začátek výuky: 9:00
Předpokládaný konec výuky: 15:30

Kurz je úvodem do sociální práce s rodinou.

Seznamuje se zákonným, vymezení práce v rodině včetně základních činností sociální služby ; zopakuje obecné pojmy v a zkratky v prorodinné problematice. Součástí je i úvod do vyhodnocení potřeb rodiny i dítěte a využití zdrojů jednotlivých členů rodiny jako hybné síla ke zlepšení situace rodiny jako systému.

Absolvent kurzu získá lepší přehled, odborné a zákonné znalosti, schopnosti a dovednosti při práci s rodinou. V praxi díky nim využije schopnost vedení rozhovoru a vyhodnocení situace (odlišné při práci s jednotlivcem a při práci s rodinou), naučí se vytvořit jednoduchý záznam rodinné kazuistiky pomocí rodinné mapy

Kurs je velmi vhodný pro terénní i ambulantní práci - všude tam, kde se pracuje přímo s lidmi.

Začátek výuky: 9:00
Předpokládaný konec výuky: 15:30

databaserocketlayers