Akreditovaný kurz MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin
Za účasti prezidenta CHČR, Mons. Pavla Posáda

Program

09:00: Registrace a přivítání účastníků
09:30 Úvodní slovo otce biskupa Mons. Pavla Posáda, prezidenta Charity ČR


1. BLOK (9:35 - 11:00)

DEKACERT® a jeho přínos pro Charitu

Lektoři: Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, doc. David Bouma Ph.D., Mgr. Zdislava Čepelková


11:00 - 12:00 Coffee-break


2. BLOK (12:00 - 12:40)

Hodnota: Sváteční čas (hodnota č. 3)

Lektor: Mgr. Lucie Szotkowská

Stručné představení hodnot č. 4 až 10

Lektor: Ing. Danuše Martinková


12:40 - 13:30 Oběd


3. BLOK (13:30 -14:30)

Shrnutí a diskuze

Prezentace je určena pro zaměstnance Charit.
Pro všechny, kdo vyplnili zaslaný dotazník, je účast bezplatná.
Odkaz na prezentaci zašleme přihlášeným elektronickou poštou.

Těšíme se na vás!
Tým Vzdělávacího institutu pro charitní praxi

Kurz plynule navazuje na SOTER 1  (předpokládá jeho absolvování).

Okrajově se věnuje i možnosti odebrání dítěte a tranzitní péče v návaznosti na způsoby vyhodnocení ze SOTER 1 - zejména s ohledem na to, jak pracovat s podezřením

Začátek výuky: 9:00
Předpokládaný konec výuky: 15:30

Kurz je úvodem do sociální práce s rodinou.

Seznamuje se zákonným, vymezení práce v rodině včetně základních činností sociální služby ; zopakuje obecné pojmy v a zkratky v prorodinné problematice. Součástí je i úvod do vyhodnocení potřeb rodiny i dítěte a využití zdrojů jednotlivých členů rodiny jako hybné síla ke zlepšení situace rodiny jako systému.

Absolvent kurzu získá lepší přehled, odborné a zákonné znalosti, schopnosti a dovednosti při práci s rodinou. V praxi díky nim využije schopnost vedení rozhovoru a vyhodnocení situace (odlišné při práci s jednotlivcem a při práci s rodinou), naučí se vytvořit jednoduchý záznam rodinné kazuistiky pomocí rodinné mapy

Kurs je velmi vhodný pro terénní i ambulantní práci - všude tam, kde se pracuje přímo s lidmi.

Začátek výuky: 9:00
Předpokládaný konec výuky: 15:30

Program kurzu vytvořil Prof. Heinrich Pompey pro pracovníky charit, diakonie, maltézské pomoci  a dalších.  V několika zemích světa, v Olomouci byl otevřen pro studenty prezenčního studia oboru Křesťanská sociální práce CMTF.

Cena kurzu je včetně stravy a ubytování.

databaserocketlayers