Program Dekacert nám v Charitě Vyškov pomohl některé hodnoty pojmenovat a především povzbudit naše pracovníky. Zjistili jsme, že hodnoty, jak jsou definovány programem Dekacert, jsou nám přirozeně vlastní a nehledě na to, zda někdo je či není věřící, tyto hodnoty zcela běžně intuitivně zastává. Účast v programu tak pro nás byla potvrzením dobré práce a zároveň impulzem, abychom na udržení této dobré praxe i nadále pracovali.
Zajímavý by pro nás byl workshop k některým hodnotám ve vazbě na standardy kvality, případně společné sdílení nápadů a dobré praxe na úrovni vedení.

databaserocketlayers