Program nám přinesl uvědomění si naší práce a pojmenování křesťanských hodnot, které  se pak přenášejí do týmu, tak i ke klientům.
Věříme, že nám program  pomůže k nasměrování pro budoucí rozvoj organizace
Pro další spolupráci bychom uvítali např. 1xročně setkání se zástupci Charit kde pracují s programem - sdílení zkušeností a rozvoj programu Dekacert.

databaserocketlayers