Co nám Dekacert přinesl? - poznání, že jeho hodnotami v podstatě žijeme jak v práci, tak i doma, jen jsme je takto nedokázali pojmenovat. Také užší spolupráci napříč našimi sociálními službami a věkovými kategoriemi zaměstnanců.
Jaká forma spolupráce a podpory by byla zajímavá? - když jsme o této otázce diskutovali, přišla by nám nejefektivnější on-line diskuse 5x za rok 1,5 hodiny, touto formou může pracovat více lidí bez dalších nákladů.

databaserocketlayers