18. 10. 2023

Výzva pro koordinátory charitních dobrovolnických center

Vážené koordinátorky a vážení koordinátoři DC,

obracíme se na Vás jako na ty nejpovolanější v oblasti dobrovolnictví.

Rádi bychom vám nabídli podporu ve vaší práci, a to formou vzdělávání a organizací akcí, zaměřených na sdílení zkušeností. Díky spolupráci, kterou nám pro tento projekt nabídlo vedení Slovenské katolické charity, se nám otvírá i možnost přeshraniční inspirace.

Abychom mohli připravit co nejefektivnější systém podpory, potřebujeme nejprve zmapovat způsob práce managementu dobrovolnictví, reálné potřeby lidí, kteří se mu věnují, a oblasti, ve kterých by vzdělávací programy nejvíce pomohly.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut.
Prosíme Vás, abyste ho vyplnili s maximálním zaujetím a co nejvíce otevřeně.

Výsledky průzkumu budou k dispozici v druhé polovině listopadu. Elektronickou poštou je obdrží ředitelé všech diecézních charit a diecézní koordinátoři DC. Online prezentace proběhne v úterý, 21.11.2023, v čase 10.00-11.30. Přihlásit se na ni budete moci na našich webových stránkách.

Odkaz na dotazník (Google formulář)

Vaše dotazy k dotazníku Vám rádi zodpovíme e-mailem nebo telefonicky.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že investovaných deset minut přinese do vaší budoucí práce pozitivní změnu.

databaserocketlayers