28. 05. 2024

Výborné hodnocení Dobro Akademie

Datum konání: 26. 05. 2024
Místo: Pardubice

Vzdělávací program Dobro Akademie je věnován koordinátorům dobrovolníků charitních dobrovolnických center z České republiky a Slovenska. První modul proběhl 23.–24. května 2024 v Pardubicích. Lektorovala ho renomovaná odbornice na dobrovolnictví doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., tématem modulu byly nástroje v oblasti řízení dobrovolníků.

Kurzu se zúčastnilo 17 koordinátorů, z toho 4 ze Slovenska.
Účastníci měli různou míru zkušeností s vedením dobrovolníků: 7 účastníků mělo 1–3 roky praxe, 5 účastníků 3–5 let praxe a 5 účastníků více než 5 let praxe.

Účastníci hodnotili modul velmi pozitivně. Oceňovali zejména propojení teorie s praxí a praktickými radami, sdílení zkušeností s odborníky, vzájemnou inspiraci z každodenní praxe, efektivitu, tipy a rady pro motivaci dobrovolníků, práci ve skupinách a diskuzi, praktické informace a autentické zkušenosti založené na výzkumech a vytvoření komunity a předávání zkušeností. Vnímali příjemné prostředí a zázemí, empatii lektorky.

Největší zájem vzbudila role a úlohy koordinátora, motivace dětí ve škole, možnosti náboru mladých dobrovolníků, role dobrovolníků a koordinátorů v kontextu celospolečenského přesahu. Dalšími hodnocenými v pořadí pak byly vstupní pohovory a profil dobrovolníka, zdravá občanská společnost, radost dobrovolníků v organizaci, nástroje řízení dobrovolníků, řešení etických otázek a dilemat a etika oslovování mladých lidí. Účastníci ocenili strukturovanost a návaznost jednotlivých částí programu.

Máme radost a těšíme se na další setkání.

databaserocketlayers