04. 04. 2023

Summit ředitelů oblastních charit 2023: Spojujeme hodnoty s praxí

Datum konání: 03. 05. 2023
Místo: Praha, Hotel Absolutum

Zveme ředitele i metodiky na pracovní den na téma SPOJUJEME HODNOTY S PRAXÍ.

Akce se koná pod záštitou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který akci zahájí svým příspěvkem na téma "Hodnoty Charity jako přirozená součást její praxe". Dalším přednášejícím bude docent Pavel Navrátil z Masarykovy univerzity, který se seznámil s programem DEKACERT® již v roce 2017. Dále bude možné diskutovat k přednášce ředitele Martina Bednáře k tématu managementu kvality v kontextu Kodexu CHČR. On-line vystoupí  autorka programu DEKACERT®  prof. Elisabeth Jünemann. Ředitelka Charity Strážnice obdrží jako první v ČR certifikát DEKACERT® pro svoji Charitu. Zástupkyně Diakonické akademie představí kompetenční model, který vytvořili pro jejich „diakonické hodnoty“. V závěrečné části představíme navazující projekt DEKACER0174 CZ II, který připravujeme pro období 2024-2026. Účastníci budou přizváni k účasti na jeho přípravě i realizaci.

Možno zajistit ubytování.

Účastnický poplatek je třeba uhradit předem předem.

Online registrace na webu charitni-institut.


Moderují

biskup Mons. Pavel Posád, prezident CHČR a Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová

P R O G R A M

 9:00 – 10:00    prezence; káva, čaj, koláček
10:00 – 10:10    úvod, přivítání

10:10 – 10:30    arcibiskup Mons. Jan Graubner
Hodnoty Charity jako přirozená součást praxe

10:30 – 10:50    doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Odbornost sociální práce a křesťanské hodnoty
Odborná sociální práce vychází historicky z křesťanské pomoci lidem v nouzi. I dnes jsou základem sociální práce křesťanské principy osobního / individuálního přístupu, solidarity, subsidiarity a společného dobra. Reflexe křesťanských hodnot v sociální práci přináší pracovníkům novou perspektivu a hloubku.

10:50 – 11:10    Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Management kvality v kontextu Kodexu CHČR
Kde se potkává Kodex CHČR  s nároky, které vyplývají jak z legislativy, tak standardů kvality sociálních služeb. S přesahem do zahraničních standardů.  Jak do systému managementu kvality Charity zapadá etický program DEKACERT®.
----------------------
11:00 – 11:30    přestávka; káva, čaj, koláček
----------------------
11:30 – 12:00    prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann /on-line
Komparace Kodexu CHČR a etického programu DEKACERT®
Kde se potkává Kodex CHČR a etický program DEKACERT® podle autorky tohoto programu. DEKACERT® je praktickou reflexí žitých křesťanských hodnot v charitní službě pomoci lidem v nouzi.

12:00 – 12:30    Marie Štípská, ředitelka Charity Strážnice
Reflexe z procesu certifikace a předání  certifikátu 1. Charitě v ČR
Dne 8.3.2023 proběhla v Charitě Strážnice certifikace za účasti prof. Elisabeth Jünemann, Ing. Mgr. Zdenky Kumstýřové, ředitele ACH Olomouc Václava Keprta, prezidenta ACH Olomouc Mons. Vitáska, lektorky Ing. Danuše Martinkové, místního vikáře a kněze, kteří s místní Charitou dlouhodobě spolupracují. Paní profesorka vedla rozhovory s vedením Charity i jejími pracovníky. Během rozhovorů nezaznamenala žádnou skutečnost, která by byla v rozporu s některou z hodnot programu DEKACERT®. Ráda na závěr všem poděkovala za jejich službu a certifikát udělila.

12:30 – 13:00 Diakonická akademie
Kompetenční model - Hodnoty organizace jako nástroj rozvoje pracovníků
Diakonie ČR již několik let pracuje s křesťanskými hodnotami a pro vedoucí služeb připravila v spolupráci s Diakonickou akademii nástroj – kompetenční model pro jednotlivé pracovní pozice – sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a to pro služby péče, prevence, poradenství. Tento nástroj doplňuje i nabídka kurzů, které vybrané kompetence mohou rozvíjet

13:00 – 13:00 Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
Navazující projekt DEKACERT® ČR II.   2024-2026přizvání k účasti
Nový projekt je určený pro všechny diecéze ČR. Klíčové aktivity: 1) výběr, výcvik a certifikace nových lektorů programu DEKACERT® ze všech diecézí, 2) zavedení programu DEKACERT® v nových organizacích, 3) další podpora vedoucích (metodiků) při implementaci – provazba na standardy kvality, 4) podpora ředitelů – 1x / rok pracovní den k vybraným tématům, 5) certifikace nových organizací, 6) péče o lektory (supervize, kurzy a seberozvoj), 7) kompetenční model pro hodnoty DEKACERT®, 8) osvětová činnost – křesťanské hodnoty Charity, 9) technická IT podpora programu DEKACERT® pro lektory, vedoucí… 10) závěrečná mezinárodní konference.

13:30 – 13:40 doc. David Bouma, Ph.D.
Duchovní tečka

----------------------
Oběd

 

 

 

databaserocketlayers