07. 11. 2022

Setkání rady ředitelů CHČR a Rady prezidentů

Datum konání: 07. 11. 2022
Místo: Praha

Dne 7.12.2022 je v Praze plánované  jednání Rady ředitelů CHČR i Rady prezidentů. Prezidentům představíme možnosti spolupráce s naším institutem. Podle stanov Charity ČR i jednotlivých DH nesou zodpovědnost za duchovní rozměr charitní služby právě oni. V 5 diecézích, které byly zapojeny do projektu, již byla spolupráce navázána a hledáme možnosti, jak ji dále rozvíjet. Cíl máme stejný, jak potvrdili biskupové na svém plenárním zasedání v Králikách.

FOTO s prezidentem CHČR Mons. Pavlem Posádem během konference 21.4.2022 v Hradci Králové

databaserocketlayers