26. 11. 2022

Papež pověřil mimořádného komisaře obnovou Caritas Internationalis

Rozhodnutí, které je obsaženo ve Františkově dekretu, je výsledkem vyšetřování Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, které zjistilo nedostatky v řízení Caritas Internationalis s negativními dopady na zaměstnance. Důvody špatného hospodaření nebo nevhodného chování sexuální povahy však byly vyloučeny.

Alessandro De Carolis – Vatican News

„Revize regulačního rámce Caritas Internationalis s cílem zlepšit její poslání ve světě ve službě nejchudším a nejpotřebnějším, ve světle evangelia a učení katolické církve“. To je podstatný důvod, který vedl papeže Františka k tomu, aby po vyšetřování, které vedlo Dikasterium pro integrální lidský rozvoj, podepsal dekret, jímž tento orgán koordinující 162 charitativních organizací církve, podřizuje „dočasnému komisaři“.

Úkoly mimořádného komisaře

Dokument podepsaný papežem Františkem, podle něhož ode dneška pozbývají platnosti všechny vrcholné funkce Caritas Internationalis (členové zastupitelské a výkonné rady, předseda, místopředsedové, generální sekretář, pokladník a církevní asistent), svěřuje vládní pravomoci mimořádnému komisaři Pieru Francescovi Pinellimu, jemuž budou pomáhat dr. Maria Amparo Alonso Escobar a jezuita o. Manuel Morujão, určený k osobnímu a duchovnímu doprovázení zaměstnanců. Úkolem tohoto vedení bude aktualizovat stanovy a pravidla Caritas Internationalis, „aby byly funkčnější a účinnější“ s ohledem na příští valné shromáždění, které je naplánováno na květen příštího roku. V tomto posledním úkolu, jak je uvedeno v dekretu, bude mimořádnému komisaři pomáhat kardinál Luis Antonio G. Tagle, dosavadní předseda Caritas Internationalis, „který bude zodpovědný zejména za péči o vztahy s místními církvemi a s členskými organizacemi Caritas Internationalis“.

Péče o zaměstnance

V závěru dekretu se uvádí, že mimořádný komisař „bude jednat po dohodě s Dikasteriem pro službu integrálnímu lidskému rozvoji“, které na základě kompetencí, jež mu byly svěřeny apoštolskou konstitucí Praedicate Evangelium, nařídilo prošetřit činnost vatikánského orgánu v průběhu roku. Vyšetřování, které provedla nezávislá komise pod vedením samotného Pinelliho a za pomoci týmu psychologů, otce Enrica Parolariho a dr. Francesky Busnelliové, odhalilo, jak se uvádí v oficiální zprávě dikasteria, „nedostatky v řídících postupech, které měly negativní dopad i na týmového ducha a morálku zaměstnanců“. Byli vyslechnuti zaměstnanci Caritas Internationalis i bývalí zaměstnanci a spolupracovníci a audit prý „neodhalil žádné důkazy o špatném finančním hospodaření nebo nevhodném chování sexuální povahy“ - naopak, finanční hospodaření prý bylo „správné“ a cíle fundraisingu „dosažené“ -, ale spíše naléhavou potřebu zasáhnout do „pracovní pohody ve struktuře a do souladu s katolickými hodnotami lidské důstojnosti a úcty ke každému člověku“, což bylo hlavním předmětem auditu.

Kardinál Czerny: Charita je Boží náruč

Proto, pokračuje tiskové sdělení, budou komisař Pinelli a paní Alonso pracovat na „zajištění stability a empatického vedení“, aby „dokončili nominační proces kandidátů a volební postupy“ podle stanov organizace. V prohlášení Dikasteria pro integrální lidský rozvoj je také citováno prohlášení kardinála prefekta Michaela Czerného, podle něhož „v posledních letech došlo k výraznému nárůstu potřeb mnoha lidí, kterým Caritas pomáhá“, a proto je „nezbytné, aby Caritas Internationalis byla na tyto výzvy dobře připravena. Papež František“, pokračuje kardinál Czerny, „nás vyzývá, abychom se zamysleli nad posláním, které je Caritas povolána vykonávat v církvi..... Charita není sterilní sociální dávka nebo pouhý obolus, který je třeba darovat, abychom utišili své svědomí, ale je náručí Boha, našeho Otce, otevřenou vůči každému člověku, zvláště poslednímu a trpícímu“.

Článek převzat z https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-11/papez-jmenoval-mimoradneho-komisare-povereneho-obnovou-caritas-i.html

databaserocketlayers