12. 11. 2018

Den České charity - Svatoanežské sympozium v Olomouci

Datum konání: 03. 12. 2018
Místo: Olomouc

Dne 13. listopadu 2018 se konalo v Olomouci pod záštitou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera Symposium Charita a spiritualita na počest sv. Anežky České, patronky české Charity. Na oslavu přijel vzácný host z Vatikánu, Dr. Paul Josef kardinál Cordes, emeritní předseda Papežské rady COR UNUM a z německého Freiburgu a prof. Dr. Heinricha Pompeye, který v Olomouci na CMTF založil Katedru křesťanské sociální práce, deset let zde působil a v roce 2016 obdržel čestný doktorát.

Kromě uvedených zahraničních hostů vystoupil na symposiu Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Pavel Posád, prezident CHČR a Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR.

Symposia, které se konalo v  Arcibiskupském paláci v Olomouci, se zúčastnilo 170 pracovníků Charit ze všech 8 českých a moravských diecézí.

Pro veřejnost byla určena slavnostní mše svatá v katedrále sv. Václava, kterou koncelebrovali arcibiskup Graubner a pan kardinál Cordes. Slavnostní mše byla obětována za pracovníky a dobrovolníky Charit a byla završením celého Dne české Charity.

Na přípravě akce spolupracovali pracovníci Katedry křesťanské sociální práce CMTF UPOL, Caritas – Vyšší odborné školy sociální v Olomouci, Arcibiskupství olomouckého, ČBK, CHČR a Vzdělávací institut pro charitní praxi u Diecézní charity Hradec Králové.

databaserocketlayers