23. 09. 2018

Česko má prvních 10 certifikovaných lektorů DEKACERT®

V září 2018 proběhlo poslední školení lektorů a to v lektorských dovednostech. Po zpracování zadaného úkolu a pohovoru s paní prof. Elisabeth Jünemann bylo celkem 10 lektorů certifikovaných. Jedna lektorka si přesunula termín závěrečné zkoušky na jaro.

Do projektu se přihlásilo celkem 30 Charit, které mají zájem o zavedení modelu DEKACERT® do své praxe. Lektoři si tyto organizace rozdělili podle jednotlivých diecézí, a někteří již zahájili přípravu procesu s příslušnými řediteli. Zahájení implementace předchází zpracování a schválení koncepce pro danou Charitu. Celý proces pak trvá téměř celý rok. Předpokládáme, že implementace proběhnou během roku 2020, příp. začátkem 2021.

Jako první začala Oblastní charita Ústí nad Orlicí s lektorkou Mgr. Kateřinou Hojnou, která do procesu implementace plánuje zapojit všech svých cca 80 zaměstnanců.

V září jsme se s paní prof. Elisabeth Jünemann sešli s královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem. Společně jsme diskutovali o etickém programu DEKACERT® a jeho významu pro Charity. Biskup Vokál ocenil, že tímto programem se posiluje křesťanská identita Charity a udělil naší další práci své požehnání. Dále se zajímal o činnost paní profesorky ve vztahu k uprchlíkům a domluvili jsme společný seminář k tomuto tématu na jaře 2020. Paní profesorka se svými studenty navštěvuje zařízení pro děti uprchlíků a realizují společně programy zprostředkování křesťanských hodnot. Vedle DEKACERT®u paní profesorka vyvinula i program pro děti podle Desatera – WIESO, se kterým má úspěch i u muslimských dětí.

databaserocketlayers