Vypsat kurzy a konzultace

  1. Akreditovaný seminář pro sociální pracovníky a pečovatelé  - Individuální plánování se seniory podle AEDL
    Rozsah: 16 hodin, číslo akreditace 2015/0128-PC/SP.
    Studijní materiál: Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření podle 13 AEDL.
  2. Konzultace před zahájením procesu v organizaci
  3. Konzultace s vedoucími služeb a klíčovými pracovníky během procesu vzdělávání a odzkoušení v praxi
  4. Návazný seminář IP podle AEDL - vedení dokumentace a její využití pro sebehodnocení služby
    Rozsah: 8 hodin, číslo akreditace MPSV č. 2015/0127-PC/SP.
databaserocketlayers