Kurzy

Paliativní péče

Zatím není vypsán termín.

Specifika práce s rodinou v závěru klientova života

Rozsah: 8 hod, základní kurz
Kapacita: 20
Cena: 16000

Anotace

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na potřebu zapojení se rodin do procesu poskytování péče v pobytové službě i v závěru života uživatele. Dále na metody a formy spolupráce s rodinou, na podporu a poradenství pro rodiny umírajících uživatelů, ale i připravenosti pracovníků na skutečnost, že rodina spolupracovat nechce, nebo naopak na to, že rodina bude mít požadavky, které způsobí poskytovatelům etická dilemata.

Akreditace

A2021/0215-SP/PC/PP

Lektor

databaserocketlayers