Kurzy

Paliativní péče

Zatím není vypsán termín.

Plánování péče v závěru života - specifika IP

Rozsah: 8 hod, základní kurz
Kapacita: 20
Cena: 16000

Anotace

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na celkovou změnu přístupu při plánování osobního plánu uživatele (individuální plán péče a ošetřovatelský plán péče) v čase, kdy je, nebo by měla být i lékařem, indikována paliativní péče. Důraz je zde kladen na ještě větší potřebu pravidelné a častější spolupráce multidisciplinárního týmu.

Akreditace

A2021/0217-SP/PC/PP

Lektor

databaserocketlayers