Kurzy

Spiritualita

16. 05.

- 18. 05.

2023

Duchovní potřeby pracovníka a klienta

Rozsah: 24 hod, zákl. kurz
Kapacita: 20
Cena: 3000

Anotace kurzu

Pečující osoba, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník (dále jen PSS + SP), která si neuvědomuje své vlastní duchovní potřeby, své vlastní niterné bolesti a nerozumí jim, nemůže klientům, o které pečuje, mnoho pomoci. Kurz zakládá nebo prohlubuje určitou kompetenci pečujících PSS a SP v oblasti duchovních potřeb nejen svých vlastních, ale především klientů. Měl by pomoci pochopit základní sebepoznání všem pracovníkům v sociální péči, kteří mají o tuto problematiku zájem, ale současně si nejsou úplně jistí, zda ji vnímají správně. Jakmile totiž klient rozpozná, že pečující jeho duchovnímu stavu a duchovním potřebám nerozumí, stáhne se, změní téma rozhovoru, mlčí. Takto prožitá negativní zkušenost ho může na dlouhou dobu negativně ovlivnit.

Hlavním cílem tohoto kurzu je tedy sebepoznání, jako nezbytná cesta k pomoci druhým. Pomoci pečujícím stát se vnímavými k náznakům, slovům mezi řádky, mlčením, kterými nás mnohdy naši klienti upozorňují, že potřebují v oblasti svých duchovních potřeb pomoci, že hledají lásku, porozumění, odpuštění, klid a naději.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2018/0775-SP/PC/VP

Poznámky

Ubytování rádi zajistíme. Není zahrnuto v ceně kurzu.

Lektor

Mgr. Helena Komínková

Přihláška

Přihláška na kurz

Údaje účastníka kurzu

Tyto údaje potřebujeme pro vystavení osvědčení o absolvování kurzu.

Fakturační údaje

Pro vystavení faktury vyplňte údaje týkající se vaší společnosti.

databaserocketlayers